04. 09. 2017

T-informacije št. 25

IZ DELA ZBORNICE

 • 11. Strateška konferenca o trgovini – 25. 10. 2017, Brdo pri Kranju

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance - Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret« z dne 7. 8. 2017
 • Obvestilo Ministrstva za finance - Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret« z dne 8. 8. 2017
 • Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
 • Navodilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS o gibanju in izvozu trošarinskega blaga z odlogom plačila trošarine, št. 15/2017

ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede označevanja alergenov
 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  - Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede pojava fipronila v kokošjih jajcih

NEŽIVILA

 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih
 • Radijska oprama - standardi
 • Žari, opekači in podobni prenosni aparati za pripravo hrane

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta - faza 2«

TRGOVINA V ŠTEVILKA

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za junij 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za avgust 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij