31. 08. 2020

T-Informacije št. 25

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 30. septembra 2020
 • Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
 • Novo spletno mesto UIL »originalen.si« - kampanja proti ponarejanju in piratstvu

ŽIVILA

 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
 • Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede osebnih varovalnih mask, ki niso osebna varovalna oprema ali medicinski pripomoček

IZOBRAŽEVANJE

 • Vodnik za delodajalce: Na kakšen način do izvajanja praktičnega usposabljanja z delom za dijake?

AKADEMIJA TZS

 • Delavnica Inšpektorata RS za delo »Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja« - Ljubljana, 22. 9. 2020
 • Usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu – Ljubljana, 12., 14. in 28. 10. 2020

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za avgust 2020
 • Pregled stanja v trgovini po podatkih SURS, AJPES in EUROSTAT

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij