10. 09. 2010

T-Informacije št. 26

Program 4. STRATEŠKE KONFERENCE O TRGOVINI, Brdo pri Kranju, 14. oktober 2010

IZ DELA ZBORNICE

 • Seja komisije za davčno, finančno in računovodsko področje
 • Predlog spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu – zakonsko obvezen 30 dnevni plačilni rok za prevoznike
 • TZS predlaga spremembo 102. člena veljavnega Zakona oprevozih v cestnem prometu – izvajanje nadzora dokumentacije tujih prevoznikov s strani pravnih in fizičnih oseb
 • Stališče TZS do predloga Zakona o davku na nepremičnine
 • Stališče TZS do predloga Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS – I. verzija 9. avgust 2010)

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Izobraževanje
 • Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2010/2011
 • Sofinanciranje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2010-13
 • Uredba o izvajanju Zakona o poroštvih RS za financiranje investicij gospodarskih družb
 • Uredba o spremembi uredbe o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. A členu Zakona o javnih financah
 • Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
 • Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih
 • Nov evropski spletni portal »e-pravosodje«

SEKTOR ZA ŽIVILA

Vprašanje člana TZS/ Odgovor članom TZS

Trgovina v številkah

 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih –AVGUST 2010

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij