10. 09. 2012

T-Informacije št. 26

IZ DELA ZBORNICE

 • Program in prijave za 6. Strateško konferenco o trgovini »Spremenjeni porabnik – drugačni trgovci?«, 24. oktober, Brdo pri Kranju

RAZPISI

 • Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015
 • Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04 Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Sodba višjega delovnega in socialnega sodišča: VDSS sodba Pdp 1054/2011 z dne 15. 3. 2012 – zveza: zdr člen 182, 182/1. oz člen 131, 135 -  odškodninska odgovornost delavca za inventurni primanjkljaj 

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih
 • Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi 
 • Odločba o prenehanju priznanja

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o medicinskih pripomočkih
 • Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini
 • Zdravila, medicinski pripomočki – objave v uradnem listu EU
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2012 in v juliju 2012
 • Poročilo TIRS - MGRT o administrativnem  nadzoru varovalnih rokavic za zaščito pred mehanskimi tveganji
 • Poročilo TIRS - MGRT o administrativnem nadzoru rešilnih jopičev in vzgonskih pomagal

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
 • Strokovni seminar in delavnica »Razvijanje konkurenčnosti in novih vrednosti za najbolj zahtevne potrošnike v trgovini«
 • Napoved – TZS bo v oktobru 2012 ponovno organizirala usposabljanja z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine 

Poročilo o gibanju plač za maj 2012

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij