10. 09. 2014

T-Informacije št. 26

IZ DELA ZBORNICE

 • Napovednik: 8. Strateška konferenca o trgovini bo potekala v sredo, 5. novembra 2014 na Brdu pri Kranju
 • Kampanja slovenskih sadjarjev »Jejmo slovenska jabolka«
 • B2B srečanje z italijanskimi podjetji v Ljubljani

PROJEKTI TZS

 • Projekt Leonardo da Vinci - The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator - Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta – Potek usposabljanj za blagovne manipulante po zaključku projekta

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Nov bankovec za 10 € serije Evropa bo dan v obtok 23. septembra 2014
 • V pripravi so spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah
 • Predlog Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov
 • Strategija reševanja sporov kot del poslovne strategije podjetij
 • Objavljeni javni povabili Zavoda RS za zaposlovanje in razvojno-spodbujevalna programa SID banke
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2014

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B)

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil

IZOBRAŽEVANJE

 • Praktično usposabljanje dijakov z delom v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja - delodajalci vabljeni k verifikaciji učnih mest

AKADEMIJA TZS

 • Vabljeni na seminar »Predstavitev zakonodaje in nadzora na področju gradbenih proizvodov, 9. oktober 2014«
 • Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za avgust 2014
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij