10. 09. 2017

T-informacije št. 26

IZ DELA ZBORNICE

 • 11. Strateška konferenca o trgovini – 25. 10. 2017, Brdo pri Kranju

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • V javni obravnavi je nov predlog Zakona o varstvu potrošnikov
 • Obvestilo Ministrstva za finance -  Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret« z dne 10. 8. 2017
 • Obvestilo Ministrstva za finance -  Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret« z dne 21. 8. 2017

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Izvajanje ukrepov s strani delodajalca v primeru nevarnosti za nasilje tretjih oseb na delovnem mestu

ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede novih predpisov eu
 • Novi predpisi s področja živil, ki so objavljeni v Uradnem listu RS
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Iz Evropskega uradnega lista

JAVNI RAZPISI

 • Aktualni programi Zavoda RS za zaposlovanje za spodbujanje zaposlovanja

IZOBRAŽEVANJE

 • Jesenski termini izpitov za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij