10. 09. 2021

T-Informacije št. 26

IZ DELA ZBORNICE

 • 15. Strateška konferenca o trgovini, 20. oktober 2021, ON-LINE
 • Stroški testiranja bremenijo delodajalce, kar negativno vpliva na celotno slovensko gospodarstvo, zato od vlade zahtevamo ustrezno ureditev testiranja

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Iz objav Ministrstva za finance – Finančne uprave RS
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku

NEŽIVILA

 • V javni razpravi je Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov
 • Javno posvetovanje EU – revizija zakonodaje EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju glede na nevarnost kemikalij
 • Kozmetični izdelki
 • Igrače
 • Električna oprema – standardi
 • V javni razpravi je predlog sprememb Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

IZOBRAŽEVANJE

 • Anketni vprašalnik »Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju izobraževanja in usposabljanja kadrov za trgovinsko dejavnost«
 • Na kakšen način do izvajanja praktičnega usposabljanja z delom za dijake? – vodnik za delodajalce

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za junij 2021
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za julij 2021
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za avgust 2021
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka - primerjava z letom 2020
 • Kumulativni realni indeksi prihodka - primerjava z letom 2019

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij