20. 09. 2010

T-Informacije št. 27

PROGRAM 4. STRATEŠKE KONFERENCE O TRGOVINI, BRDO PRI KRANJU, 14. OKTOBER 2010

Projekt ESS – KPDTS »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«

SPLOŠNO

 • Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
 • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
 • Unovčevanje bonov in osebni podatki
 • Uporaba osebnih podatkov za namene ponujanja blaga in storitev
 • Letno poročilo Evropske komisije o ukrepih carinskih organov
 • Javno posvetovanje o elektronskem poslovanju v EU
 • Javno posvetovanje o carinskem uveljavljanju pravic intelektualne lastnine

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila
 • Osebna varovalna oprema
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev
 • Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov
 • Uredba o izvajanju uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v skupnost ali izvoza iz skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno
 • 1.januarja 2011 se začne uporabljati Pravilnik o vodenju evodenc o trgovini z živalmi prosto živečih vrst

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prihodki od prodaje v trgovini na drobno v letu 2009 po posameznih blagovnih kategorijah in blagovnih skupinah
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij