20. 09. 2011

T-Informacije št. 27

IZ DELA ZBORNICE

 • Napovednik – Upravni odbor TZS

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o obliki potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah
 • Uradna prečiščena besedila zakonov

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv članom - sodelovanje predstavnikov trgovskih podjetij v šolskih komisijah za zaključne izpite
 • Vprašalnik - višješolski program snovanje vizualnih komunikacij in trženja

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete – obvestilo Carinske uprave RS, Generalnega carinskega urada

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar: »Novosti DDV v letu 2011 s poudarkom na novi EU uredbi – Uredba Sveta EU št. 282/2011« - 11. oktober 2011
 • Strokovni seminar: »Kaj prinaša nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu?« - 26. oktober 2011
 • Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine - 29. oktober 2011

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prihodek od prodaje blaga v trgovini po blagovnih skupinah

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij