20. 09. 2013

T-Informacije št. 27

 • Okrogla miza TZS »Hitre in učinkovite rešitve za zmanjšanje sive ekonomije zagotovo obstajajo«, 3. oktober 2013
 • 7. Strateška konferenca o trgovini 
 • Komisija TZS za raziskave in trgovinski informacijski sistem je v sodelovanju s SURS uspešno zaključila projekt pridobitve podatkov za oceno kupne moči po posameznih geografskih področjih, ki so na razpolago članom TZS

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Poročilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - TIRS o opravljenem nadzoru morebitnih nepoštenih poslovnih praks z vidika cen in cenovnih prednosti izdelkov
 • Pojasnila Ministrstva za finance - DURS na vprašanja v zvezi z zahtevami za računalniške programe za izdajanje računov
 • Poročilo ministrstva za finance - DURS glede ugotovljenih nepravilnosti pri izdajanju računov
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2013

IZOBRAŽEVANJE 

 • Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pravilnik o prehranskih dopolnilih
 • Iz Uradnega lista Evropske unije

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
 • Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

AKADEMIJA TZS

 • Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij