25. 10. 2007

T-informacije št. 28

Iz vsebine osemindvajsete številke

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predlog Zakona o trgovini (ZT-I)-druga obravnava
 • Zakon o sodnem registru – prehod na Evro
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov radijske in telekomunikacijske terminalne opreme z zahtevami Pravilnika o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi

Vprašanje s področja delovnopravne zakonodaje: kako je z opravljanjem dela delavcev na dan, ki je določen kot dela prost dan oziroma praznik?

DRUGA ZAKONODAJA

 • Poročilo o gibanju plač za julij 2007
 • Koeficienti rasti cen v RS, avgust 2007

Uradna prečiščena besedila zakonov:

 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
 • Zakon o gostinstvu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

SEKTOR ZA NEŽIVILA

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
Obvestilo o umiku blaga iz prometa
Trgovska imena tekstilnih vlaken

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij