01. 10. 2011

T-Informacije št. 28

IZ DELA TZS

 • Priporočilo Komisije za embalažo TZS - finančni način vodenja vračljive embalaže od 1. 1. 2012 dalje
 • Izšle so smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obravnava daril manjše vrednosti po ZDDV-1
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2011

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji
 • Pravilnik o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi
 • Javno povabilo delodajalcem - »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o vinu
 • Obvestilo Ministrstva za gospodarstvo - od 17. novembra 2011 bodo na trgu dovoljene le še »ognjevarne cigarete«
 • Odgovor Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, inšpekcija za kakovost živil - označevanje porekla blaga pri živilskem blagu

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
 • Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
 • Pravilnik o premični tlačni opremi
 • Poročilo ministrstva za gospodarstvo – TIRS: nadzor skladnosti zamenljive opreme

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar: »Novosti DDV v letu 2011 s poudarkom na novi EU uredbi – Uredba sveta EU št. 282/2011«, 11. oktober 2011
 • Strokovni seminar: »Kaj prinaša nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu?«, 26. oktober 2011
 • Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine, 29. oktober 2011

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za junij 2011
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za julij 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij