01. 10. 2013

T-Informacije št. 28

IZ DELA ZBORNICE

PROJEKTI

 • Trgovinska zbornica Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«
 • TZS je skupaj s projektnim partnerjem SDTS začela izvajati nov evropski projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS (Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije)«
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – oktober 2013

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin
 • Uporaba standarda ISO 20022 xml za poslovne subjekte

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Uradnega lista Evropske unije

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Objavljen je nov seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Nova kozmetična zakonodaja
 • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida

AKADEMIJA TZS

 • 7. Strateška konferenca o trgovini bo potekala 23. oktobra 2013

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (novi začasni podatki)

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij