01. 10. 2014

T-Informacije št. 28

IZ DELA ZBORNICE

  • 8. Strateška konferenca o trgovini, ki bo potekala v sredo, 5. novembra 2014, Brdo pri Kranju

PROJEKTI TZS

  • S koncem septembra 2014 zaključen projekt »The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A)
  • Odgovori na vprašanja članov TZS z davčnega področja       

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 4. odstavka 28. člena ZDR-1 v povezavi s 5. odstavkom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

SEKTOR ZA ŽIVILA

  • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Izvajanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

SEKTOR ZA NEŽIVILA

  • Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Tržni inšpektorat RS »Zahteve za dajanje sesalnikov na trg po 1. 9. 2014«
  • Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij