01. 10. 2015

T-Informacije št. 28

IZ DELA ZBORNICE

 • 9. Strateška konferenca o trgovini - 21. oktober 2015, Brdo pri Kranju
 • Trgovinska zbornica Slovenije je skupaj z ostalimi štirimi delodajalskimi organizacijami zavrnila udeležbo na seji ESS, na kateri naj bi potekala razprava o spremembah Zakona o minimalni plači

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1375 z dne 10. avgusta 2015 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinel v mesu
 • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

IZ EVROPSKEGA URADNEGA LISTA

IZOBRAŽEVANJE

 • Vprašalnik »Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju izobraževanja in usposabljanja kadrov za trgovinsko dejavnost« - rok za odzive do 15. 10. 2015

AKADEMIJA TZS

 • Seminar »Zakon o davčnem potrjevanju računov in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (davčne blagajne)«
 • Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine
 • Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij