02. 10. 2017

T-informacije št. 28

IZ DELA ZBORNICE

 • 11. Strateška konferenca o trgovini – 25. 10. 2017, Brdo pri Kranju
 • Poziv članom Trgovinske zbornice Slovenije za evidentiranje kandidatov v volilno telo za volitve v Državni svet in kandidatov za člane Državnega sveta

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS glede informacijske podpore oziroma programske rešitve za vodenje trgovinskega poslovanja

ŽIVILA

 • Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže od 15. 10. 2017 dalje
 • Sprejeti pozitivni ukrepi v smeri spodbujanja zmanjševanja količin odpadne hrane - davčno ugodnejša obravnava (DDV) donirane hrane za humanitarne namene
 • Na ravni EU je v obravnavi predlog nove uredbe za ekološko kmetovanje
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Poročilo Tržnega inšpektorata RS o nadzoru skladnosti kotlov za gretje vode z nazivno močjo do 500kW in njihovih emisij v zrak

AKADEMIJA TZS

 • Napoved dogodkov za jesen 2017
 • Seminar s področja živil – Maribor, 26. 10. 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij