10. 10. 2011

T-Informacije št. 29

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Odgovori na vprašanja članov TZS z davčnega področja

IZOBRAŽEVANJE

 • Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012 (UIZ 2011/2012)

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Dodatno pojasnilo Ministrstva za gospodarstvo v zvezi z uvedbo novih standardov za cigarete

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o varnosti strojev
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi
 • Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar: »Kaj prinaša nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu?«, 26. oktober 2011
 • Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine, 29. oktober 2011
 • Strokovni seminar: »Novosti DDV (objavljene v mesecu oktobru 2011: ZDDV-1E)«, 8. november 2011
 • Prvič na TZS tudi strokovna usposabljanja: »Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti«, november 2011

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač, julij 2011
 • Poročilo o koeficientih rasti cen, avgust 2011
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za september 2011          

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij