10. 10. 2017

T-informacije št. 29

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
 • Odgovori Ministrstva za zdravje na vprašanja članov TZS »Prodaja nikotinskih polnil za elektronske cigarete in polnilnih posodic v povezavi z zahtevami Zakona o kemikalijah«
 • Reforma evropskega okvira varstva osebnih podatkov - letak Informacijskega pooblaščenca z novimi informacijami
 • Neobvezujoče mnenje Ministrstva za pravosodje glede možnosti imenovanja komisije za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov

IZOBRAŽEVANJE

 • Praktično usposabljanje dijakov z delom - prejemki dijaka

AKADEMIJA TZS

 • 11. Strateška konferenca o trgovini – Brdo pri Kranju, 25. 10. 2017
 • Seminar s področja živil – Maribor, 26. 10. 2017
 • Varnosti igrač oziroma izvajanja Uredbe o varnosti igrač – Ljubljana, 8. 11. 2017
 • Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali – ZOO trgovine – Ljubljana, 18. 11. 2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za julij 2017
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za avgust 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za september 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij