10. 10. 2019

T-Informacije št. 29

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Izšla je e-publikacija »Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb v letu 2018«
 • Uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL) – informacija za zavarovance

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pojasnilo Finančne uprave RS glede izdaje računov kupcem v elektronski obliki

ŽIVILA

 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede trženja LED cevnih sijalk

AKADEMIJA TZS

 • 1) Brezplačna delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« - Ljubljana, 29. 10. 2019
 • 2)    Novosti pri označevanju živil ter standard HACCP v trgovini – Maribor, 7. 11. 2019
 • 3)    Delavnica »Z učinkovito komunikacijo do uspešne prodaje II.« - Ljubljana, 12. 11. 2019

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za avgust 2019
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij