20. 01. 2010

T-Informacije št. 3

AKADEMIJA TZS

 • Ljubljana: 2.2.2010; Seminar »Obračun DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2009«
 • Celje: 4.2.2010; Seminar »Novosti DDV in druge novosti«
 • Ljubljana: 10.2.2010; Seminar »Zaključni račun 2009 – računovodski in davčni vidik«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Vprašanje - odgovor: Izvajanje videonadzora
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
 • Uredba o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Ustanovitev nove komisije za okolje pri TZS; Vloga za vključitev predstavnika v komisijo za okolje
 • Posvetovalni odbor za področje splošne varnosti proizvodov pri Ministrstvu za gospodarstvo – aktivnosti
 • Nadzor prodaje pirotehnike – poročilo MG - tržnega inšpektorata RS
 • Orodje za preprečevanje trgovinskih ovir – obvestilo SIST
 • Vprašanje - odgovor: Kdo lahko izda izjavo o skladnosti za gradbeni proizvod?
 • Kakšne so zahteve za dajanje v promet in označevanje (deklariranje) oken in senčil?
 • Kozmetika
 • Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
 • Predpisa, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS
 • Okoljske dajatve

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij