20. 01. 2012

T-Informacije št. 3

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Minimalna plača za delo opravljeno od 1. januarja 2012 bo znašala 763,06 EUR
 • Ustavno sodišče razveljavilo del Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se nanaša na odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Pojasnilo MF – DURS, št. 4250-6655/2011, 28. 12. 2011v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. 1. 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o izvajanju Uredbe sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
 • Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
 • Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
 • Prodaja preko spleta – pojasnilo Tržnega inšpektorata RS

OKOLJSKA ZAKONODAJA

 • Uredba o odpadkih

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske Unije
 • Pravilnik o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah seznama snovi I, IA in IB
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
 • Standard o zahtevah vrvic in vezalk na otroških oblačilih sedaj tudi v slovenskem jeziku - pojasnilo
 • Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih

AKADEMIJA TZS

 • Strokovna usposabljanja: »Normativna ureditev varstva pred požarom« Maribor, 7. 2. 2012

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za december 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij