21. 01. 2013

T-Informacije št. 3

  • Novo besedilo uzanc pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • Predvidna sprememba minimalne plače
  • Sodba vrhovnega sodišča RS VS3005463 – Delo preko polnega delovnega časa in plačilo nadur
  • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SEKTOR ZA ŽIVILA

  • Zdravstvene trditve – Uredba Komisije (EU) št. 432/2012
  • Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
  • Objave predpisov v Uradnem listu RS na področju živil

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

  • Poziv za sodelovanje predstavnikov trgovskih podjetij v šolskih komisijah za zaključne izpite pri izobraževalnem programu Trgovec /Trgovka

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le – teh, Slovenija (začasni podatki)
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le – teh, Slovenija (novi začasni podatki)

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij