20. 01. 2014

T-Informacije št. 3

IZ DELA ZBORNICE

 • Projekt TZS »Promocija zdravja na delovnem mestu«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev

POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1337/2013 z dne 13. decembra 2013 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z navedbo države izvora ali kraja porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu
 • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o aromah za živila
 • Sadje in zelenjava: Tržni standardi UNECE - slovenski prevodi
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
 • Iz Uradnega lista Evropske unije

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 9. 2013 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov- vprašanja in odgovori, II. del

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za oktober 2013
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za november 2013
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (novi začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (začasni podatki)

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij