20. 01. 2015

T-Informacije št. 3

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Vezana knjiga računov - Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2015
 • Pravilnik o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora
 • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil
 • Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Seznam dobaviteljev snovi ali biocidnih proizvodov
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Informacije o poslovanju v tujini so na voljo na spletni strani izvoznega okna

AKADEMIJA TZS

 • Vabljeni na seminar Novosti na področju davkov, sestavitev letnega poročila in obračun davka od dohodkov pravnih oseb

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za november 2014
 • Poročilo o gibanju plač za oktober 2014
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih – december 2014

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij