20. 01. 2017

T-Informacije št. 3

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča
 • Zakon o centralnem kreditnem registru in začetek delovanja elektronskega sistema za izmenjavo podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov pri Banki Slovenije
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
 • Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
 • Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2016
 • Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
 • Sprememba dokumenta Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Davčno potrjevanje računov«
 • Nov Evropski kodeks etike za franšizing

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije velja do 31. 12. 2018
 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Izdajanje potrdil EUR.1 ali EUR-MED za izvoznike s sedežem v drugi državi članici EU in izdajanje potrdil EUR.1 za rabljena vozila
 • Spletna prodaja in pravne posledice zamude dobave blaga s strani prodajalca
 • Pojasnila Ministrstva za infrastrukturo »Registracija in tehnični pregledi mopedov po novem«
 • Evropska komisija je pripravila dva nova vodnika s področja kozmetičnih izdelkov
 • Iz Evropskega uradnega lista

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Skupinski sejmi za slovenska podjetja v letu 2017

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačni seminar za člane TZS »Pospeševanje prodaje: Povečajte svoj vpliv!«, 2. februar 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij