20. 01. 2019

T-Informacije št. 3

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Novost: možnost elektronskega vlaganja vlog za delovna dovoljenja za državljane Bosne in Hercegovine
 • Višina predpisane obrestne mere
 • Izvajanje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
 • Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v podjetju
 • Nove smernice Informacijskega pooblaščenca RS o prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije
 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede prepovedi geografskega blokiranja pri nakupih znotraj EU

ŽIVILA

 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
 • Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih in prašičjih trupov
 • Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjene končnemu potrošniku
 • Priporočila o merilih za živila z navedbo »brez laktoze«
 • Iz Uradnega lista RS
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Energijsko označevanje in evropska zbirka podatkov o izdelkih - EPREL
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

IZOBRAŽEVANJE

 • Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja« za leto 2019
 • Izpitni roki za leto 2019                            

AKADEMIJA TZS

 • Seminar »Zlata pravila za uspešno prodajo poslovnim kupcem in potrošnikom« - Ljubljana, 6. 2. 2019
 • Seminar s področja živil: akrilamid, transmaščobe, označevanje porekla osnovne sestavine – Ljubljana, 13. 2. 2019

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za oktober 2018
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za november 2018

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij