20. 01. 2020

T-informacije št. 3

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Revalorizacija nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
 • Pojasnilo Fnančne uprave RS glede uporabe posebne nižje stopnje 5 % DDV  
 • Iz objav v Uradnem listu RS z davčnega področja

ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o smernicah in priporočilu glede vsebnosti akrilamida v živilih
 • eAMBROSIA – EU register geografskih označb
 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Odgovori Ministrstva za infrastrukturo glede energijskega označevanja svetilk

AKADEMIJA TZS

 • 1) Seminar o spletni prodaji – Ljubljana, 30. 1. 2020
 • 2) Usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu – Ljubljana, 4. 2., 6. 2. in 12. 2. 2020
 • 3) Brezplačen seminar »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – dosedanje izkušnje pri njeni uporabi in kako naprej« - Ljubljana, 5. 2. 2020
      

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij