20. 01. 2024

T-Informacije št. 3

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • Prvega januarja 2024 so stopile v veljavo nove višine najnižjih osnovnih plač za trgovinsko dejavnost
  • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – januar 2024
  • Novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za zadržanosti od vključno 1. 1. 2024 dalje

AKADEMIJA TZS

  • Brezplačno regijsko srečanje za člane TZS – Ljubljana, 14. 2. 2024

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini za november 2023
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh za oktober 2023
  • Kumulativni realni indeksi prihodka
  • Indeksi prihodka trgovine v EU
  • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2023

OGLED T-INFORMACIJE ŠT.: 3/24

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij