20. 10. 2015

T-Informacije št. 30

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
 • Davčne blagajne – Ministrstvo za finance in Finančna uprava RS sta ob spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov prisluhnila argumentom TZS v zvezi s QR kodo na računu
 • Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije
 • Evropska Komisija bo izvedla več »skrivnostnih nakupov« preko spletnih strani trgovcev v EU
 • Uspešno izveden prvi Franšizni forum 2015: Svež začetek

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Pobuda TZS za sprejem novega Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za september 2015

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Napotki nosilcem živilske dejavnosti za izvajanje umika/odpoklica ter obveščanje UVHVVR
 • Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o delih in opremi vozil 
 • Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila

AKADEMIJA TZS

 • Seminar »Zakon o davčnem potrjevanju računov in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (davčne blagajne)« - Portorož, 28. 10. 2015
 • Seminar »Z dobro organizacijo časa in profesionalno komunikacijo do zadovoljnega kupca« - Ljubljana, 3. 11. 2015
 • Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti – Ljubljana, 16., 17., 23. in 24. 11. 2015
 • Seminar o spletni prodaji – Ljubljana, 19. 11. 2015

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za september 2015
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Poročilo o gibanju plač za julij 2015
 • Cenik za najem dvoran in sejnih sob – Dimičeva 13, Ljubljana

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij