21. 10. 2019

T-Informacije št. 30

IZ DELA ZBORNICE

 • Vabilo na ustanovni zbor Sekcije malih trgovcev in zadrug – 12. 11. 2019 ob 13.00 uri v Ljubljani
 • Dan odprtih vrat na Trgovinski zbornici Slovenije »Trgovski poklici« - Ljubljana, 21. 11. 2019

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predlogi Trgovinske zbornice Slovenije k predlogu direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede nadomeščanja pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Nov obrazec zahteve za prenosljivost podatkov
 • Novo orodje EuroCommerce za zagotavljanje boljše informiranosti potrošnikov pri spletnem nakupovanju
 • Slovenska podjetja bodo začela poslovati preko Amazon Europe v novembru 2019

ŽIVILA

 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Poročilo Evropske Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o razvoju, znanstvenem potrjevanju in pravni sprejemljivosti alternativnih metod testiranja na živalih na področju kozmetičnih izdelkov

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Nemška poslovna delegacija na obisku v Sloveniji

JAVNI RAZPISI

 • Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

AKADEMIJA TZS

 • 1) Brezplačna delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« - Ljubljana, 29. 10. 2019
 • 2)    Novosti pri označevanju živil ter standard HACCP v trgovini – Maribor, 7. 11. 2019
 • 3)    Delavnica »Z učinkovito komunikacijo do uspešne prodaje II.« - Ljubljana, 12. 11. 2019

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem je pridobila podatke SURS v pomoč pri ocenjevanju kupne moči po posameznih geografskih območjih RS za leto 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij