02. 11. 2011

T-Informacije št. 31

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)
 • Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2011

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Odločba Ustavnega sodišča
 • Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • Mnenje Informacijske pooblaščenke RS - Objava osebnih podatkov in fotografij zaposlenih na spletni strani

IZOBRAŽEVANJE

 • Praktično izobraževanje dijakov pri delodajalcu
 • Sklepanje individualnih učnih pogodb in sofinanciranje stroškov delodajalcem

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Zakonodaja na področju igrač

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar: »Novosti DDV (objavljene v mesecu oktobru 2011: ZDDV-1E)« - 8. 11. 2011
 • Strokovni seminar: »Prehranske in zdravstvene trditve na živilih« - 17. 11. 2011
 • Izobraževanja: »Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti« - november 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij