03. 11. 2014

T-Informacije št. 31

IZ DELA ZBORNICE

 • Program 8. Strateške konference o trgovini, 5. november 2014, Brdo pri Kranju

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Vabilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k sodelovanju v nacionalnem projektu promocije lokalne hrane
 • Smernice za opredelitev izdelkov, ki lahko hkrati sodijo v opredelitev zdravila in izdelka, ki je predmet drugih predpisov za uporabo pri ljudeh
 • Obvestilo MKGP o pripravi popravka lingvistične narave v Uredbi (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
 • Odgovor  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na vprašanje članov v zvezi z označevanjem narezanega svežega sadja
 • Odgovori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na vprašanja članov s področja živil

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Obvestilo MGRT o umiku sklica na harmoniziran standard EN 1384:2012 - čelade za konjeniške aktivnosti
 • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano »Dokazovanje porekla lesa v primeru pohištva - uvoz iz tretjih držav ali EU območja«
 • Stališče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - TIRS »Elektronske cigarete - izpolnjevanje pogojev za dajanje na trg«
 • Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
 • Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil

IZOBRAŽEVANJE

 • Promocija poklica prodajalec
 • Priročnik »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti«

AKADEMIJA TZS

 • Predstavitev glede zahtev za lesne proizvode v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, 11. november 2014
 • Tretje letošnje srečanje z MF – Upravo RS za javna plačila na temo obveznosti podaljšanja e-računov proračunskim uporabnikom od 1.1.2015, 14. november 2014

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij