02. 11. 2016

T-Informacije št. 31

IZ DELA ZBORNICE

 • Trgovci na 10. Strateški konferenci tokrat o optimizaciji poslovnih procesov v dobi digitalizacije

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Prodaja razstavljenega blaga v prodajalni in s tem povezane pravice potrošnikov pri uveljavljanju stvarne napake po ZVpot«
 • Pojasnila o zaščiti blagovnih znamk Zveze prijateljev mladine Slovenije
 • Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
 • Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
 • Novi predpisi s področja živil, objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije
 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin »Sistem RASFF – jajca iz Poljske«
 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
 • Energijska učinkovitost proizvodov
 • Poročilo Tržnega inšpektorata RS o administrativnem nadzoru radijske opreme
 • Poročilo TIRS o administrativnem nadzoru osebne varovalne opreme za zaščito glave in oči, kot so čelade za kolesarje in uporabnike rolk in kotalk ter sončna očala za splošno uporabo

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Analiza rezultatov vprašalnika »Internacionalizacija - novi izzivi, nove priložnosti«

IZOBRAŽEVANJE

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Prodajalec/Prodajalka mesa in mesnin

AKADEMIJA TZS

 • Seminar s področja prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske namene in novih živil – Ljubljana, 9. 11. 2016
 • Strokovni seminar s področja zagotavljanja varnosti živil in označevanje alergenov – Maribor, 14. 11. 2016
 • Seminar s področja živil in zagotavljanja informacij o živilih potrošnikom – Ljubljana, 23. 11. 2016

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij