02. 11. 2017

T-informacije št. 31

IZ DELA ZBORNICE

 • Trgovci na 11. Strateški konferenci o kadrovski transformaciji trgovine
 • 26. (razširjena) seja Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije
 • Socialni partnerji smo 19. oktobra 2017 sklenili dogovor o celoviti ureditvi problematike delovnega časa v trgovinski dejavnosti v Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Odgovor Ministrstva za infrastukturo glede tovornega lista v digitalni obliki

ŽIVILA

 • Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov
 • Smernice Evropske Komisije glede dvojne kakovosti živil
 • Iz Uradnega lista RS
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive
 • Nov seznam harmoniziranih standardov za električno opremo (LVD)
 • Nov seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo
 • Nov seznam harmoniziranih standardov za radijsko opremo
 • Iz Uradnega lista EU

AKADEMIJA TZS

 • Varnost igrač oziroma izvajanje Uredbe o varnosti igrač – Ljubljana, 8. 11. 2017
 • Novosti glede omejevanja uporabe in nudenja plastičnih vrečk po novi Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - Ljubljana, 23. 11. 2017
 • 3. Franšizni forum: Premikamo meje s franšizingom – Ljubljana, 30. 11. 2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za september 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za oktober 2017

Priloga

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij