10. 11. 2009

T-Informacije št. 32

IZ DELA ZBORNICE

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah
 • Projekt »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

SEKTOR ZA ŽIVILA

OBJAVLJENO V URADNEM LISTU EVROPSKE UNIJE

 • Potrditev nacionalnega programa RS za nadzor salmonele pri puranih
 • Polimerni materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Prodaja pirotehničnih izdelkov
 • Svetlobni nizi – električna varnost
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
 • Uredba o Spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb ES o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
 • Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb ES o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
 • Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila – 9. septembra
 • Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi

URADNI LIST EVROPSKE UNIJE

 • Gnojila

IZ DELA SEKCIJ ZBORNICE

 • TZS- Sekcija veletrgovcev z zdravili se ukvarja z izvajanjem vladne uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili

IZOBRAŽEVANJE

 • Javno povabilo delodajalcem za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu
 • Strokovni posvet »S franšizo nad krizo«, program in prijavnica

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za SEPTEMBER 2009

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij