10. 11. 2010

T-Informacije št. 32

IZ DELA TZS

 • Javna kampanja MDDSZ - preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
 • Stališče TZS do predloga Zakona o socialnem podjetništvu
 • Stališče TZS do uvedbe davčnih blagajn

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o urejanju trga dekla bo 1. januarja nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu
 • Četrti pregled stanja potrošniških trgov – potrošniki na notranjem trgu

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Podaljšanje roka izvršitve ukrepa ob inšpekcijskih nadzorih
 • Verifikacija učnih mest
 • Vloga za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov

AKADEMIJA TZS

 • Izobraževanja na davčnem področju – strokovna seminarja 23.11. in 29.11.2010
 • Izobraževanje »Varnost proizvodov – uporaba standardov«

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za SEPTEMBER 2010

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij