10. 11. 2012

T-Informacije št. 32

IZ DELA ZBORNICE

 • Program usposabljanja »Prodajalec v mesnici«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
 • »Retail Agreement on Waste« – Poziv članom, da se pridružijo prostovoljnemu dogovoru za izvajanje aktivnosti, ki povečujejo ozaveščenost potrošnikov o primernem ravnanju z odpadki na živilskem in neživilskem področju
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom
 • Poročilo o potrošniških pritožbah na evropski ravni

DELOVNO PRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Strokovni seminar – »Predstavitev poslovanja s STECO embalažo v živilski verigi«
 • Pojasnilo Ministrtva za finance – Javna naročila za živila

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah
 • Člani sekcije ZOO trgovin proti dvigu stopnje DDV za hrano za hišne živali

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za september 2012
 • Poročilo o gibanju plač za avgust 2012
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za oktober 2012


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij