10. 11. 2014

T-Informacije št. 32

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Predlog Zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za november 2014

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o prekrških - odločitev ustavnega sodišča U-I-94/13-14
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2014

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Pravila uporabe loga iz nacionalne kampanje »Kakovost nam je blizu«
 • Na Ministrstvu za finance je v pripravi predlog Zakona o trošarinah na sladke pijače
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv za napoved učnih mest za šolsko leto 2015/2016
 • Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (179. JR)

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za junij 2014
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za julij 2014
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za avgust 2014
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za september 2014
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za oktober 2014

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij