13. 12. 2007

T-informacije št. 33

Iz vsebine 33. številke

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Ponovno odločanje o Zakonu o trgovini
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko ulje za pogonski namen
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah –TZS je pridobila pravno ekspertizo, ki bo v pomoč pri pogajanjih s kulektivnimi organizacijami

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pristop h kulektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije in k tarifni prilogi h kulektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
 • Poročilo o gibanju plač – SEPTEMBER 2007
 • NOVEMBER 2007 – Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, kot jih urejata tarifna priloga h Kulektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Ul. L. RS, ŠT. III/06) in uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ul.l.RS št.140/2006)- v nadaljevanju:«uredba«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovor ministrstva za gospodarstvo: Regulirani poklici-mesarski mojster
 • V decembru predviden poostreni nadzor TIRS nad prodajo alkohulnih pijač in tobačnih izdelkov
 • Brezplačna strokovna usposabljanja HACCP v trgovini: Splošne smernice in smernice za mesnice in ribarnice

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Prodaja pirotehničnih izdelkov
 • Obvestilo glede namere ministrstva za promet glede spremembe pravilnika o kompletu za prvo premoč
 • Garancija za brezhibno delovanje stvari (ZVPot) v relaciji do zahtev zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

IZOBRAŽEVANJE

 • Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z ministrstvom za šulstvo in šport pripravlja nov pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih.
 • Poslovodski izpiti za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Poslovodkinja
 • Izpitni roki za prijavo v letu 2008
 • Prijavnica: za seminar HACCP za trgovce, ki se ukvarjajo s prodajo živilskega blaga

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij