20. 11. 2015

T-Informacije št. 33

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije.
 • Dopis Banke Slovenije – uvedba novega bankovca za 20 Evrov iz serije Evropa
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za november 2015

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki bo stopil v veljavo s 1. 12. 2015
 • Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin
 • Pravilnik o postopku priznanja označbe »Izbrana kakovost«
 • Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015
 • Odredba o vključitvi sektorja mleka v program promocije in določitvi odstotka proizvodnje za začetek izvajanja promocije sheme izbrana kakovost

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
 • Obvestilo Ministrstva za zdravje - Urada RS za kemikalije vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v seznam obstoječih aktivnih snovi unije

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv za napoved učnih mest za dijake za šolsko leto 2016/2017
 • Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (203. JR)

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar s področja informiranja potrošnikov o vsebnosti alergenov v nepredpakiranih živilih – Ljubljana, 2. 12. 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij