21. 11. 2016

T-Informacije št. 33

IZ DELA ZBORNICE

 • S 16. novembrom 2016 so ukinjena Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • V javni obravnavi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
 • Vabilo za vključitev predstavnika vašega podjetja v Delovno skupino za področje javnega naročanja
 • Priprave na uvedbo bankovca za 50€ serije Evropa
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Odgovori Ministrstva za finance - FURS glede davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
 • Spremembe pri postopku poenostavljene prisilne poravnave po noveli ZFPPIPP-G – Neučinkovanje potrjene poenostavljene prisilne poravnave na davke in prispevke
 • Javni razpis »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 (JR. 223)

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Tržni inšpektorat RS »Svetlobni nizi«
 • Iz Evropskega uradnega lista

IZOBRAŽEVANJE

 • Pomembno! Napoved učnih mest za dijake za šolsko leto 2017/2018

AKADEMIJA TZS

 • Seminar »Na kaj je treba biti posebej pozoren v zvezi z računovodenjem po novih Slovenskih računovodskih standardih 2016«
 • Seminar »Mini davčna reforma - 2017«

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij