20. 11. 2018

T-Informacije št. 33

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Razlaga določb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede zvočnega snemanja sestankov v zasebnem sektorju

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Vabilo članom za vključitev v Delovno skupino za področje dela po pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas

ŽIVILA

 • Pojasnilo Trgovinski zbornici Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o kmetijstvu (Zkme-1) – 12. točka tretjega odstavka 61. f. člena
 • Iz Uradnega lista RS
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Igrače – obveznosti gospodarskih subjektov
 • Pirotehnični izdelki - prodaja, nakup in uporaba
 • Nadzor Tržnega inšpektorata RS glede skladnosti svetlobnih nizov
 • Nov seznam harmoniziranih standardov za nizkonapetostno električno opremo (LVD direktiva)
 • Kemikalije – pri ECHA poteka javna razprava glede predloga omejitev

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za avgust 2018
 • Izobraževanje
 • Anketni vprašalnik »Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju izobraževanja in usposabljanja kadrov za trgovinsko dejavnost«

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar TZS: »Varnost v trgovinah« - Ljubljana, 28. 11. 2018

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij