20. 11. 2020

T-Informacije št. 33

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Aktualne informacije glede koronavirusa: www.tzslo.si – zavihek »KORONAVIRUS III«
 • Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
 • E-vloga za registracijo znamke

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Protokol za obvaldovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije
 • Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oziroma ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete

ŽIVILA

 • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev
 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
 • Osnutek implementacijske Uredbe za izvedbo »SINGLE USE PLASTIC« direktive
 • Priglasitev kozmetičnega izdelka s strani trgovca kot distrubuterja izdelka

JAVNI RAZPISI

 • Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19
 • Podaljšana tri javna povabila za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih

IZOBRAŽEVANJE

 • Izšel je nov priročnik TZS za pripravo kandidatov na poslovodski izpit za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij