20. 12. 2007

T-informacije št. 34

Iz vsebine 34. številke

IZ DELA ZBORNICE

 • Seja upravnega odbora
 • Sklep o imenovanju članov in sestavi strokovnega sveta pri Uradu RS za varstvo potrošnikov

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Podaljšanje nižje stopnje DDV za določene storitve
 • Potrošniški krediti
 • Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
 • Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
 • Označevanje in oglaševanje
 • Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Zimska sezonska razprodaja tekstilnega blaga in obutve
 • Proizvodi iz kristalnega stekla

IZOBRAŽEVANJE

 • Opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja/poslovodkinja

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij