01. 12. 2010

T-Informacije št. 34

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
 • Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o izvajanju delov določenih uredb skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
 • Odgovor ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo TZS za označitev EAN kode izdelka v zapisniku o opravljenem inšpekcijskem nadzoru pri vzorčenju živilskega blaga

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Varnost igrač
 • Pirotehnika
 • Zimska sezonska razprodaja se začne v ponedeljek 3. januarja 2011
 • Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.10.2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih virov za pogon motornih vozil
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2010
 • Veletrgovci z zdravili opozarjajo, da se lahko procesi izvedejo tudi brez dodatnih stroškov

AKADEMIJA TZS

 • Seminar: 14.12. 2010:KOPER; Zagotavljanje varnosti živilskega blaga v trgovini in s trgovino povezanimi dejavnostmi
 • Seminar: 8.12. 2010; LJUBLJANA: Posvet – Predstavitev zahtev nove direktive o varnosti igrač

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za OKTOBER 2010

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij