01. 12. 2015

T-Informacije št. 34

IZ DELA ZBORNICE

 • Trgovinska zbornica Slovenije je odstopila od socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016
 • Projekti TZS – »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Davčne blagajne – od 1. 12. 2015 je že možno neobvezno izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Za plačilo dela opravljenega od 1. januarja 2016 dalje bo veljal nov način obračunavanja minimalne plače
 • Neenakomerna razporeditev delovnega časa in začasna prerazporeditev delovnega časa

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) glede izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
 • Odgovor Ministrstva za zdravje - Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS) glede navedbe uvoznika v primeru materiala, namenjenega za stik z živili
 • Novost na TZS! Izšle so smernice za označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih v trgovinski dejavnosti

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Prodaja pirotehničnih izdelkov
 • Igrače – pogoji za prodajo in dajanje na trg
 • Svetlobni nizi

IZOBRAŽEVANJE

 • Opomnik: napoved učnih mest za dijake za šolsko leto 2016/2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za september 2015
 • Poročilo o gibanju plač za avgust 2015


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij