01. 12. 2017

T-informacije št. 34

IZ DELA ZBORNICE

 • Med socialnimi partnerji je dosežen dogovor o ureditvi delovnega časa zaposlenih v trgovini
 • Aneks, št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
 • Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • TZS je posredovala obširne strokovne pripombe na osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
 • Trošarine - prehodna obdobja držav članic pri spremembi postopkov za popolno denaturacijo alkohola po 1. 8. 2017

ŽIVILA

 • Osnutek uredbe o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih

NEŽIVILA

 • Uredba Komisije (EU) 2017/1941 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje
 • Sklep Komisije (EU) 2017/2076 o spremembi Odločbe 2009/607/ES v zvezi z obdobjem veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka eu za okolje trdim oblogam
 • Seznam harmoniziranih standardov za radijsko opremo
 • Obvestilo Urada RS za kemikalije vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

JAVNI RAZPISI

 • Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

IZOBRAŽEVANJE

 • Brezplačna usposabljanja za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom
 • Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja za leto 2018
 • Izpitni roki za leto 2018

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij