01. 12. 2018

T-Informacije št. 34

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Stališče TZS k predlogu Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači
 • Odločitev Vlade RS glede Predloga direktive o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES
 • Uredba EU o geoblockingu – pojasnila evropske komisije, III. del
 • Obvestilo posameznikom po 14. členu GDPR glede obdelave osebnih podatkov
 • Poročilo Evropske komisije o izvajanju sporazumov o prosti trgovini

AVTORSKA ZAKONODAJA

 • Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede tarife SAZAS
 • Pojasnilo Urada RS za intelektualno lastnino glede predvajanja glasbe v prodajalnah

ŽIVILA

 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Poteka javno posvetovanje glede Direktive o varnosti igrač (2009/48/ES)
 • Obvestilo Urada RS za kemikalije vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v seznam obstoječih aktivnih snovi Unije
 • Javna razprava pri Evropski agenciji za kemikalije za predlog omejitve
 • CLP uredba (EU) - razpredelnica usklajenih vnosov, ki so na voljo v Prilogi VI k uredbi  CLP

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022

IZOBRAŽEVANJE

 • Praktično usposabljanje dijakov z delom – vzpostavitev centralnega registra učnih mest
 • Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« za leto 2019
 • Izpitni roki za leto 2019

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za september 2018

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij