10. 12. 2017

T-informacije št. 35

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Vezana knjiga računov kot možnost pri načinu izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju ostaja tudi po 31. 12. 2017
 • Odredba o seznamu esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca glede hrambe osebnih podatkov pri nagradnih igrah

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E)
 • Zakonitost obdelave osebnih podatkov o bolniških odsotnostih zaposlenih

ŽIVILA

 • Uredba Komisije (EU) št. 2017/2158 z dne 20. novembra 2017 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije
 • Iz Evropskega Uradnega lista

NEŽIVILA

 • V decembru se izvaja poostren nadzor pirotehničnih izdelkov
 • Osebna varovalna oprema
 • Omejitev nevarnih snovi v barvilih za tetoviranje in trajni make-up

JAVNI RAZPISI

 • Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/18

IZOBRAŽEVANJE

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za oktober 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za november 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij