10. 12. 2019

T-informacije št. 35

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Odgovor Ministrstva za finance glede dokazovanja oproščenih dobav po 1. 1. 2020

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Novosti na področju delovnopravne zakonodaje s 1. 1. 2020
 • Informacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance »Uvedba eBOL – pridobivanje digitalnih potrdil«

ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede obveščanja javnosti o umikih in odpoklicih živil

AKADEMIJA TZS

 • 1) Strokovni seminar »Priprave za izdelavo letnega poročila 2019, obračun davka od dohodkov ter pregled novosti« - Ljubljana, 21. 1. 2020
 • 2) Seminar o spletni prodaji – ljubljana, 30. 1. 2020

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za september 2019
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za oktober 2019
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka
      

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij